Юридическа консултация с CareerPro

CareerPro е съставен от екип от правоспособни юристи и квалифицирани адвокати.

Предоставяме консултации по казуси от трудовото и осигурителното право. Изпратете ни своите въпроси на ask@careerpro.bg или чрез формуляра в края на тази страница. Ще поискаме да ни споделите конкретни факти по проблема, който искате да разрешим и да уточним обхвата на консултацията.

 • След като разгледаме Вашия казус, ще Ви изпратим оферта с цената на консултацията.
 • След успешно плащане, ще получите писмено правно становище на достъпен език във възможно най-кратки срокове.
 • При последващи въпроси от Ваша страна по същия казус, ще предоставим допълнителни разяснения безплатно.

Вижте някои примерни казуси, за които можем да Ви помогнем:

Назначаване на работа

 • Назначаване на трудов договор.
 • Назначаване на граждански договор.
 • Уговаряне на права и задължения при постъпване.
 • Подписване на трудовоправна документация и последствия за Вас като служител.
 • Размер на платен годишен отпуск, работно време, дистанционна работа и други параметри на трудовото правоотношение.

В хода на правоотношението

 • Неизплащане на трудово възнаграждение.
 • Ползване на отпуск (платен годишен и други).
 • Оценка на представянето, повишения и понижения.

Прекратяване на трудовото правоотношение

 • Основания за прекратяване.
 • Права и задължения на служителя.
 • Административни действия, последващи прекратяването, обезщетения.

Специално за родители

 • Връщане от отпуск по майчинство или бащинство.
 • Ползване на натрупан платен годишен и друг вид отпуск
 • Осигурителни аспекти на семейното планиране, напр. планиране на. породени или последващи деца, обезщетения.

Изпратете своето запитване до екипа на CareerPro:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.