На кого помагаме

Професионалисти

От търсене на работа, CV и интервюта до постигане на високи резултати, лична продуктивност и мечтаното повишение – всеки има някакви трудности в своя професионален път.

Чрез приложими и ясни насоки  ви помагате да постигнете своята “мечтана кариера” – висока заплата, отвяващи резултати, удовлетворяваща работа и пълноценни взаимоотношения.

Мениджъри

Желаете да подобрите резултатите на екипа си? Трудно спазвате крайните срокове? Хората ви не изпълняват зададените цели и се карат помежду си? Чувствате, че работата се върши хаотично?

Разработили сме доказано ефективна и лесна за усвояване система за управление на хора и проекти, с която ще изградите сплотен и ефективен екип и ще завършите успешно всички свои проекти.

Бизнеси

Повишили сте невероятен експерт в мениджърска позиция, но той не се справя с управлението на хора? Служителите ви не завършват проектите в срок? Имате проблеми с текучеството или с културата в организацията ви? 

С корпоративните ни клиенти работим за усъвършенстване на единични или групи мениджъри на всякакви нива в организацията. 

Пишете ни на ask@careerpro.bg

Препоръки за CareerPro.bg

“Консултацията при Тео дойде естествено, предвид че първата ми асоциация за някой, който има поглед и разбиране по въпросите на кариерата и кариерното развитие е точно той, подкрепено и от собствения му професионален път. Умее да насочва погледа на събеседника си към целите, както и да зададе важните въпроси при определянето им.”

Тома Петров

Счетоводител

“Теодор ми помогна изключително, когато кандидатствах за първата си корпоративна работа. Благодарение на съветите му бях далеч по-подготвен и уверен в представянето си пред интервюиращите, както и в останалите етапи от процеса на подбор. Вниманието и насоките от негова страна ми позволиха да дефинирам ясно кариерните си цели и ме вдъхновиха да се стремя към тяхното постигане.”
Александър Методиев

Юрист

“В допълнение към специфичните за неговата сфера на работа компетенции, Теодор отлично е усвоил и развил набор от т.нар. “меки умения” включващ общуване с другите, управление на времето, ефикасно задаване и изпълнение на задачи, разрешаване на конфликти и организиране на екипи. Благодарение на неговия разбираем и стегнат стил на предаване на информация, аз също успях да придобия и развия част от тези умения.”
Димитър Желев

Проектов мениджър

Кой стои зад CareerPro.bg

Здравейте, аз съм Теодор Димокенчев.

Здравейте, аз съм Теодор Димокенчев.

Помагам на професионалисти и мениджъри да постигнат целите си в кариерата, да систематизират работата си, да подобрят начина си на общуване и да решават професионални проблеми от всякакво естество.

Имам дългогодишен опит в създаването и преобразяването на множество екипи във FinTech сектора. Магистър съм по Право и Бизнес администрация.

През годините все повече приятели и колеги започнаха да се допитват до мен за съвети, свързани с работата им и да ме препоръчват на свои познати. Това доведе до създаването на CareerPro.bg – моят начин да споделя с вас страстта си към професионализма, удовлетворяващата работа и ефективното управление.