Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които “Самодържец” ЕООД събира с цел да ви предостави услуги (“Услуги”) съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез интернет сайтът ни www.careerpro.bg и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Политика за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашите сайтове и мобилни приложения и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни.

Обща информация

При събирането и обработването на вашите лични данни, “Самодържец” ЕООД се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Какви лични данни събираме от вас

В по-голямата част от случаите събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас.

В случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но “Самодържец” ЕООД намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране ще бъдете информирани по ясен и недвусмислен начин.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

“Самодържец” ЕООД обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 • за регистрацията и допускането ви до събитията, които “Самодържец” ЕООД организира или им е съорганизатор;
 • за регистрация и управление на профила ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашите сайтове;
 • да ви изпращаме съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това.
 • да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали;
 • да ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали съгласието си за това;
 • за измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете на “Самодържец” ЕООД с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
 • за да ви показваме релевантни за вас реклами и съдържание;

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Ние спазваме редица принципи при обработката на вашите лични данни:

 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

Данни за целите на ползването на услуги и регистрация в сайтове, собственост на “Самодържец” ЕООД.

Мрежата с регистрирани потребители на “Самодържец” ЕООД се казва CareerPro.bg и се намира на уеб адрес www.careerpro.bg.  Регистрация може да бъде направена през същия сайт.

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Регистрация/Създаване на профил. Част от Услугите, предоставяни по силата на Общите условия, които представляват договор между нас, са достъпни след регистрация. За да се регистрирате и създадете профил, е необходимо да въведете: имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Общите условия за ползване (дата, час и IP адрес).

Вие можете да се регистрирате и като използвате профилите си във Facebook. В тези случаи ние събираме данни от профила ви в съответната социална мрежа, като те могат да включват имейла ви, имена, снимка, възраст, професионална информация и др. Имайте предвид, че ние събираме тези данни само при положение, че вие сами сте предоставили разрешение на съответната социална мрежа чрез опцията за поверителност, която се показва точно преди да се регистрирате на нашите сайтове.

Независимо как ще изберете да се регистрирате, всеки профил става част от мрежата регистрирани потребители на “Самодържец” ЕООД

Данни, съхранявани във вашия профил. За целите на някои от предоставяните Услуги имате възможност да създавате и/или съхранявате във вашия профил следната информация:

Потребителско име

Потребителското име е уникално за всеки потребител и бива въвеждано от вас. Платформата автоматично запазва уникално ID за всеки потребител, като то служи за установяване на статуса на потребителя.

Вашите имена

При регистрацията си трябва да се попълнят собствено и фамилно име, като това е задължително.  Имената ви няма да излизат до коментарите, които оставяте под статиите, като там ще излиза потребителското ви име.

Други данни

Когато извършвате някое от следните действия на сайта www.careerpro.bg нашият уеб сървър автоматично записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp):

 • публикуване на коментар под статия, тема/мнение във форум
 • гласуване за анкета;

Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

Логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

В сайтовете ни се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

Лог за влизане в акаунт 

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той съдържа дата и час на влизането в акаунта и информация дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, информация дали влизането е с профил от някоя социална мрежа (social login), IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория 

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Oбработване на лични данни на лица под 16 години

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. По тази причина деца под 16 години нямат право да си създават профили в сайтовете на “Самодържец” ЕООД без изричното съгласие на свой родител/настойник. “Самодържец” ЕООД ще изтрие всеки профил, който е създаден от дете на възраст под 14 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това.

Ако сте под 16 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

Данни, събирани от други източници 

Възможно е да събираме информация за вас от други законни източници с цел да ви предоставим качествено нашите услуги. Такива източници са информация от наши партньори (в случай, че вие сте се съгласили), публично достъпна информация.

Тази информация включва:

 • данни за осъществяване на контакт с вас;
 • публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след като имаме изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че вие сте се съгласили да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от вас.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.

Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно, както и ще ви разясним правата ви.

Имате право да възразявате срещу това да събираме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

“Самодържец” ЕООД разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

 • само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
 • на наши партньори, които работят по възлагане на “Самодържец” ЕООД на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

“Самодържец” ЕООД взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на “Самодържец” ЕООД за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

Мерки за защита

“Самодържец” ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на такъв законен срок, “Самодържец” ЕООД приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:

Трафични данни

Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца.

Данните, които сте попълнили в профила си в www.careerpro.bg            

За периода на поддържане на профила ви или до изтриването им от вас.

Бисквитки

За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка.

Вашето право на достъп и получаване на информация 

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.

С тази Политика за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.

Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във вашия профил функционалности или като ни пишете на ask@careerpro.bg.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

Вашето право на корекция

Също така, имате право да поискате “Самодържец” ЕООД да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния ви профил.

За въпроси и уточнения, моля пишете на ask@careerpro.bg. 

Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право “да бъдеш забравен”)

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 • личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
 • ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
 • други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни. 

Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

 • да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
 • да възразите срещу обработването;
 • преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

Нашите служители;

 • ще ви съдействат при упражняването на вашите права;
 • ще ви информират допълнително за всяко едно Ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да ви дадем отговор в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.


Промени в Политиката за поверителност

“Самодържец” ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящата Политика за поверителност, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Политика за поверителност.

За всички неуредени с настоящата Политика за поверителност въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна промяна: 5 април 2023 г.