Как се пише мотивационно писмо – безплатно ръководство

Днес ще Ви покажа как бързо и лесно да напишете мотивационно писмо, което да използвате многократно при кандидатстване на различни позиции. 

Едно ефективно написано и структурирано мотивационно писмо, което можете лесно да променяте спрямо различните обяви, е по-добро от 100 “оригинални” такива.

Проблемът е че повечето други ръководства не казват каква изобщо е целта му и какви точно стъпки да следвате. По-долу ще я обясня и ще Ви дам прост шаблон, който можете да ползвате в буквално всяко едно мотивационно писмо. В това ръководство няма да има хакове и трикове. Само доказани практики за писане на ефективно мотивационно писмо, което да Ви помогне да достигнете до интервю. 

Ето Вашият план за писане на мотивационно писмо. Да започваме! 

 • Целта на мотивационното писмо
 • Три кратки абзаца
  • Абзац 1 – покажете интерес
  • Абзац 2 – покажете защо сте подходящи за тази работа
  • Абзац 3 – потвърдете интереса си
 • Персонализирайте го
 • Проверка – Бъдете точни
 • Превърнете го в шаблон
 • Преследвайте целта си
 • Списък за проверка
 • Обобщение

Целта на мотивационното писмо

Целта на мотивационното писмо е да накара получателя му да прочете вашето CV. Доброто мотивационно писмо води до прочитане на резюмето. А доброто резюме води до интервю.

Много хора смятат, че мотивационните писма са отживелица. Но търсенето на работа е процес от последователни стъпки, а част от тези стъпки определя работодателят. Когато той изисква мотивационно писмо, няма как да го пропуснем, защото ще бъдем дисквалифицирани от процеса по търсене на хора.

Стига се дотам, че някои търсещи работа направо отказват да кандидатстват за позиции, които изискват мотивационно писмо. Въпреки че някои от възраженията имат добри основания, зад недоволството на голяма част от хората стои липсата на идея каква е целта или как се пише писмото. 

Ако обаче много сте харесали дадена позиция и кандидатстването изисква мотивационно писмо, няма как да го избегнете. 

За да постигнете целта на мотивационното писмо, то трябва да кажете на наемащия защо е в негов интерес да прочете CV-то Ви и да Ви допусне до интервю.

Как става да разберем какъв е интересът на работодателя?

Проучете и открийте!

Прочетете обявата продробно, потърсете новини за компанията, прочетете документите на сайта на компанията, какви са заявените ценности. Разберете какво търсят и го напишете в мотивационното писмо. Събраните знания ще са основата, върху която ще напишете мотивационното писмо. 

В настоящото ръководство ще намерите насоки как точно да направите всичко това. Ще Ви дадем примери и шаблони, които да използвате наготово, като само попълните спецификата на своя опит и на обявата, по която кандидатствате. 

Долната проста структура едновременно улеснява писането и увеличава шанса да бъде прочетено мотивационно писмо, а съответно и CV-то. 

Три кратки абзаца

Мотивационното Ви писмо има нужда само от три кратки абзаца. Повече от това става твърде дълго не Ви носи нищо.

Всеки абзац има своя цел.

В първия абзац, покажете интерес към работата, за която кандидатствате. Интересът е добре да е аспект на работата, който е описан в обявата. Покажете, че сте я прочели добре.

Не е проблем да изпратите по-общо написано мотивационно писмо, но винаги е по-впечатляващо да добавите специфика, показваща че внимателно сте прочели обявата и сте отделили време да проучите работодателя и позицията. Добавете как сте научили за позицията и компанията – чрез сайт, социални мрежи, или посочете човека, който го е направил. Обикновено две изречения са достатъчни.

Например: “Интересувам се от {позицията} поради {причина}. Особено привлече интересът ми {конкретно изискване/проект/технология от обявата}, защото {лична причина/споделяне на предишен опит}.”

Във втория абзац, обяснете защо точно вашият опит е подходящ за позицията и компанията. Това е най-важната част от мотивационното писмо.

На база проучването, което по-рано сте направили, персонализирайте го с конкретен пример от предишната Ви практика. Опишете как точно ще успеете да отговорите на изискванията и ценностите на компанията. В своето проучване, търсете ключови думи, които да вмъкнете в мотивационното писмо. 

Например: “Опитът ми особено отговаря на вашите нужди, описани в обявата, тъй като съм сертифицирана като PRINCE2 Practitioner и съм използвала scrum методология за успешното завършване на проектите, които съм управлявала за настоящия ми работодател. Управлявала съм проекти на екипи в четири различни държави. В допълнение, съм магистър по бизнес администрация.” 

Тук се предполага, че в обявата се търси човек с MBA и опит/сертификати в управлението на проекти, както и, че кандидатства в многонационална корпорация.

Целта на този абзац не е да описвате как отговаряте на всяко едно изискване от обявата или да повторите дума по дума какво пише в CV-то. По-скоро фокусирайте вниманието към субективните отговорности на работата и най-ключовите изисквания. Например, ако в обявата пише, че трябва да се занимавате и с продажби, можете да напишете, че на предишна позиция Х сте увеличили продажбите с 24%. Ако пише, че трябва да сте работили с бюджет, дайте пример с конкретни цифри. 

До шест изречения са напълно достатъчни. 

В третия абзац просто потвърдете интереса си. Ако имате пряка връзка с наемащия (телефон, имейл), заявете, че ще ги потърсите и го направете. Няма нужда от повече от две изречения и в тази част.

Например: “Очаквам с нетърпение Вашето обаждане. Тъй като знам колко сте заети, ще Ви потърся отново за обратна връзка след две седмици.” 

Следвайки горните насоки, можете да напишете кратко, съдържателно и ефективно мотивационно писмо. Ако имате нужда от още, сме описали процеса още по-подробно с три примерни мотивационни писма, в нашия Генератор на мотивационни писма.

Това не значи задължително сляпо да следвате шаблона. Той е просто помощно средство, което да Ви улесни. Напълно приемливо е да напишете например “това е моята мечтана работа и бих се преселил в друга държава, за да я работя”… ако е вярно. Но наистина го имайте предвид, защото обратното ще си проличи при интервюто, или най-късно когато започнете работа. И тогава само ще разочаровате повишените очаквания насреща.

Проверка – бъдете точни

Задължително проверете за пунктуационни, граматически, технически и смислови грешки. Изпратете го на няколко близки човека и ги помолете изрично да търсят подобни грешки. Най-бързият начин да направите лошо впечатление е да изпратите неграмотно написано мотивационно писмо.

Проверете дали информацията съвпада със CV-то. Учудващо често между двата документа се разминават имейл адреси, телефони или имена на предишни позиции и работодатели. 

Превърнете го в шаблон

Много хора си самовнушават, че мотивационното писмо изисква някаква особена оригиналност или умения за писане. Както не пренаписвате от нулата CV-то за всяка кандидатура, така е излишно да сте твърде оригинални при писането на всяко едно мотивационно писмо. Няма нужда да пишете “Интересувам се в позиция Х, поради причина Y” по сто различни начина. Един стига.

Вместо това просто следвайте вече написаната от вас структура и редактирайте конкретиката спрямо всяка обява, по която кандидатствате. Така си спестявате много време и избягвате излишни грешки.

Ако да се улесните още повече, можете да ползвате някой от предварително написаните от нас шаблони в Генератора на мотивационни писма на CareerPro.

Преследвайте целта си 

Това може да Ви се стори странно, но прави огромно впечатление, точно защото почти никой не го прави. Ако имате имейл или телефон за контакт с лицето, което ще разглежда мотивационното писмо, препоръчвам да търсите връзка всяка седмица, в продължение на три месеца, докато не получите отговор на кандидатурата си. Ако сте любезни, няма как да Ви навреди – ще покажете ентусиазъм и постоянство. Единственото изключение е ако изрично са ви казали, че разглеждането на кандидатурата ще отнеме определено време. Тогава изчакайте да мине този срок, след което започнете да търсите контакт.

Списък за проверка на мотивационното писмо

Използвайте този списък, за да проверите всички аспекти на мотивационното си писмо.

 • Целият текст да е един шрифт – напр. Times New Roman;
 • Шрифтът да е в един и същи размер;
 • Подравняване от двете страни – justified;
 • Един празен ред между всеки абзац – прави го по-лесно за четене;
 • Името на позицията, работодателя, адресата да са точни. Ако са включени термини, да са точно написани;
 • Вашите данни да са точни – имейл, телефон, име, минали позиции и работодатели;
 • Да няма правописни, пунктуационни, граматически грешки;
 • Да дадете на няколко близки хора да го проверят за грешки;
 • Запазете го и го изпратете във формат .PDF.

Обобщение

Писането на мотивационно писмо не е трудно. 

С правилната система става особено лесно, ако:

 1. Ви е ясна целта му;
 2. Използвате шаблони, за да улесните писането;
 3. Го персонализирате и нагодите към обявата и работодателя;
 4. Го проверите за грешки.

Направете горните четири неща правилно и ще получите много повече обаждания от работодатели. 

Ако положите допълнителни усилия, винаги ще правите по-голямо впечатление от останалите кандидати.

Поради тази причина, препоръчваме да изпращате мотивационни писма дори да не се искат задължително. Със сигурност няма да Ви навреди. 

Това е всичко за днес.

До следващия път.


Когато сте готови, мога да Ви помогна по три начина:

 1. Ако искате да спестите още повече време, можете да закупите нашия Генератор на мотивационни писма. Той съдържа готови шаблони за писане на мотивационно писмо, които просто копирате, сглобявате и вписвате данните за Вашето мотивационно писмо. Освен шаблоните, сме включили и три примерни мотивационни писма и подробно описание на процеса на писането и адаптирането им към различни обяви за работа.
 2. Ако имате нужда от кариерно ориентиране или решаване на някакъв професионален проблем, предлагаме кариерна консултация по имейл, телефон, или видеоразговор.
 3. Последвайте ме в LinkedIn за ежедневни публикации за кариерата и управлението на хора.

Постигнете мечтаната кариера!

Запишете се за безплатния ни бюлетин. Изпращаме приложими ръководства и полезни новини, за да бъдете по-ефективни професионалисти.